Top

Bảng giá đất tỉnh Hoà Bình 2011

Cập nhật 28/02/2011 15:30

Nhấn vào Download để tải bảng giá đất từng khu vực

Giá đất tỉnh Hoà Bình

Download
Quyết định Download
Quy định Download
Giá đất trồng cây hàng năm - Phần 1 Download
Giá đất trồng cây hàng năm - Phần 2 Download
Giá đất ở tại đô thị - Phần 1 Download
Giá đất ở tại đô thị - Phần 2 Download
Giá đất ở tại nông thôn Download
Giá đất sản xuất kinh doanh Download
Giá đất rừng Download