Top

Bảng giá đất tỉnh Sóc Trăng năm 2010

Cập nhật 19/01/2010 10:05

Tỉnh Sóc Trăng

Download
Quyết định Download
Quy định Download
Phụ lục 11 Download
Phụ lục 12 Download
Phụ lục 13 Download
Phụ lục 14 Download

Thành phố Sóc Trăng

 
Bảng giá đất ở Download

Huyện Vĩnh Châu

 
Bảng giá đất ở Download
Bảng giá đất nông nghiệp Download

Huyện Thạnh Trị

 
Bảng giá đất ở Download
Bảng giá đất nông nghiệp Download

Huyện Ngã Năm

 
Bảng giá đất ở Download
Bảng giá đất nông nghiệp Download

Huyện Mỹ Tú

 
Bảng giá đất ở Download
Bảng giá đất nông nghiệp Download

Huyện Mỹ Xuyên

 
Bảng giá đất ở Download
Bảng giá đất nông nghiệp Download

Huyện Kế Sách

 
Bảng giá đất ở Download
Bảng giá đất nông nghiệp Download

Huyện Cù Lao Dung

 
Bảng giá đất ở Download
Bảng giá đất nông nghiệp Download

Huyện Châu Thành

 
Bảng giá đất ở Download
Bảng giá đất nông nghiệp Download

Huyện Long Phú

 
Bảng giá đất ở đô thị Download
Bảng giá đất ở nông thôn Download
Bảng giá đất nông nghiệp Download