Top

Bảng giá đất tỉnh Quảng Ninh năm 2010

Cập nhật 16/01/2010 16:30

Giá đất tỉnh Quảng Ninh

Download
Quyết định Download

Thành phố Hạ Long

 
Phường Hồng Gai Download
Phường Bạch Đằng Download
Phường Hồng Hải Download
Phường Hồng Hà Download
Phường Hà Tu Download
Phường Hà Phong Download
Phường Trần Hưng Đạo Download
Quận Phường Cao Xanh Download
Phường Giếng Đáy Download
Phường Bãi Cháy Download
Phường Hà Khẩu Download
Phường Hùng Thắng Download
Phường Cao Thắng Download
Phường Hà Lầm Download
Phường Tuần Châu Download
Phường Hà Trung Download
Phường Hà Khánh Download
Quận Yết Kiêu Download
Xã Việt Hưng Download
Xã Đại Yên Download
Đất Nông nghiệp Download

Thị xã Uông Bí

 
Bảng giá đất ở Download
Bảng giá đất nông nghiệp Download

Thị xã Móng Cái

 
Bảng giá đất ở Download
Bảng giá đất nông nghiệp Download

Thị xã Cẩm Phả

 
Bảng giá đất ở Download
Bảng giá đất nông nghiệp Download

Huyện Hoành Bồ

 
Bảng giá đất ở đô thị Download
Bảng giá đất ở nông thôn Download
Bảng giá đất nông nghiệp Download

Huyện Yên Hưng

 
Bảng giá đất ở đô thị Download
Bảng giá đất ở nông thôn Download
Bảng giá đất nông nghiệp Download
Phương án điều chỉnh Download

Huyện Đông Triều

 
Bảng giá đất ở đô thị Download
Bảng giá đất ở nông thôn Download
Bảng giá đất nông nghiệp Download

Huyện Tiên Yên

 
Bảng giá đất ở Download
Bảng giá đất nông nghiệp Download

Huyện Bình Liêu

 
Bảng giá đất ở Download
Bảng giá đất nông nghiệp Download

Huyện Ba Chẽ

 
Bảng giá đất ở Download
Bảng giá đất nông nghiệp Download

Huyện Hải Hà

 
Bảng giá đất ở Download
Bảng giá đất nông nghiệp Download

Huyện Đầm Hà

 
Bảng giá đất ở Download
Bảng giá đất nông nghiệp Download

Huyện Vân Đồn

 
Bảng giá đất ở đô thị Download
Bảng giá đất ở nông thôn Download
Bảng giá đất nông nghiệp Download

Huyện Cô Tô

 
Bảng giá đất ở Download
Bảng giá đất nông nghiệp Download