Top

Bảng giá đất tỉnh Gia Lai năm 2010

Cập nhật 08/01/2010 09:55

Giá đất tỉnh Gia Lai

Download

Thành phố Pleiku

 
Quyết định Download
Bảng giá đất Download

Thị xã An Khê

 
Quyết định Download
Bảng giá đất Download

Thị xã Ayun Pa

 
Quyết định Download
Bảng giá đất Download

Huyện Chư Prông

 
Quyết định Download
Bảng giá đất Download

Huyện Chư Sê

 
Quyết định Download
Bảng giá đất Download

Huyện Chư Pưh

 
Quyết định Download
Bảng giá đất Download

Huyện Chư Păh

 
Quyết định Download
Bảng giá đất Download

Huyện Đak Đoa

 
Quyết định Download
Bảng giá đất Download

Huyện Đak Pơ

 
Quyết định Download
Bảng giá đất Download

Huyện Đức Cơ

 
Quyết định Download
Bảng giá đất Download

Huyện Ia Pa

 
Quyết định Download
Bảng giá đất Download

Huyện Ia Grai

 
Quyết định Download
Bảng giá đất Download

Huyện Kông Chro

 
Quyết định Download
Bảng giá đất Download

Huyện Krông Pa

 
Quyết định Download
Bảng giá đất Download

Huyện KBang

 
Quyết định Download
Bảng giá đất Download

Huyện Mang Yang

 
Quyết định Download
Bảng giá đất Download

Huyện Phú Thiện

 
Quyết định Download
Bảng giá đất Download