Top

Yêu cầu các tỉnh đăng công khai các tổ chức vi phạm luật đất đai

Cập nhật 09/08/2016 15:06

Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố rà soát, đăng công khai các tổ chức vi phạm pháp luật đất đai mà chưa xử lý xong trên Cổng thông tin điện tử của địa phương, đồng thời gửi về Tổng cục Quản lý Đất đai.


Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa có công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị thực hiện rà soát, công khai các tổ chức sử dụng đất đang vi phạm pháp luật đất đai và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân để kịp thời kiểm tra, xử lý.

Theo Tổng cục Quản lý đất đai, thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường liên tiếp có công văn yêu cầu các địa phương thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân về các trường hợp vi phạm luật đất đai và tình trạng nhũng nhiễu trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay, Tổng cục Quản lý đất đai mới chỉ nhận được báo cáo của 30 tỉnh, thành phố; trong đó chưa có tỉnh nào báo cáo kết quả xử lý vi phạm đối với các tổ chức đã công khai.

Nhiều tỉnh qua kiểm tra cũng chưa thực hiện nghiêm túc quy định về việc công khai các tổ chức sử dụng đất có vi phạm đã phát hiện. Việc thành lập và xử lý thông tin đã tiếp nhận qua đường dây nóng của các địa phương còn chậm, một số tỉnh còn mang tính hình thức, hiệu quả không cao.

Trước tình hình đó, Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố đẩy mạnh rà soát, đăng công khai các tổ chức vi phạm pháp luật đất đai mà chưa xử lý xong trên Cổng thông tin điện tử của địa phương, đồng thời gửi Tổng cục Quản lý Đất đai để đăng công khai.

Tổng cục Quản lý đất đai cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố khẩn trương báo cáo việc thành lập, công bố đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của người dân về các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai và tình trạng nhũng nhiễu trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Riêng với các địa phương đã thiết lập đường dây nóng mà chưa nhận được thông tin phản ánh nào, Tổng Cục yêu cầu rà soát, đánh giá lại việc tổ chức thực hiện, nhất là việc công bố công khai đường dây nóng và việc tổ chức xử lý thông tin phản ánh để chấn chỉnh kịp thời.
Mua, bán chỗ để ô tô chung cư phải tuân thủ Luật Đất đai


DiaOcOnline.vn - Theo Infonet