Top

Tự thu - chi trong phí dịch vụ chung cư

Cập nhật 04/12/2009 13:55

Những chung cư đã có thỏa thuận về phí dịch vụ sẽ thực hiện như cam kết đã ký. Ảnh: Đức Thanh

Theo cách tính mới Bộ Xây dựng vừa đưa ra, chi phí cho việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa sẽ không nằm trong giá dịch vụ nhà chung cư.

Giá dịch vụ nhà chung cư được xác định theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí, một phần lợi nhuận định mức hợp lý để quản lý, vận hành nhà chung cư hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, mức phí cần phù hợp với thực tế của địa phương cũng như nhập của người dân và phải được trên 50% thành viên trong Ban quản trị toà nhà hoặc các hộ dân thông qua.

Riêng những chung cư đã có thỏa thuận về phí dịch vụ trong hợp đồng mua bán căn hộ thì các gia đình sẽ thực hiện như cam kết đã ký.

Như vậy, chi phí dịch vụ nhà chung cư trong giá dịch vụ nhà chung cư cũng sẽ được thu, chi theo nguyên tắc tự thu, tự trang trải và công khai. Nguồn thu từ kinh doanh các dịch vụ khác thuộc phần sở hữu chung của tòa nhà cũng phải được hạch toán theo đúng quy định và để bù đắp chi phí nhằm giảm giá dịch vụ chung cư.

Ngoài ra, chi phí cho việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa sẽ không nằm trong giá dịch vụ nhà chung cư.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Văn Sơn cho biết, hiện nay giá dịch vụ tại các chung cư, khu đô thị trong cùng một địa bàn đang được áp dụng theo nhiều mức khác nhau, tùy theo mô hình quản lý. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều tranh cãi, khiếu nại giữa các hộ dân cư với đơn vị quản lý toà nhà.

DiaOcOnline.vn - Theo Đầu Tư