Top

Hà Nội kiểm tra các dự án Khu đô thị mới, khu nhà ở

Cập nhật 04/12/2009 13:15

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản về việc kiểm tra thực tế triển khai thực hiện các dự án Khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn Thành phố.

Thành phố sẽ thành lập đoàn kiểm tra với thành phần gồm đại diện các sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Qui hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên - Môi trường, Giao thông Vận tải, Tài chính, Ban Chỉnh trang đô thị Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Giáo dục Đào tạo và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội. UBND Thành phố cũng mời đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố, Văn phòng Thành ủy Hà Nội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội và HĐND Thành phố cùng tham gia đoàn kiểm tra.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp và hướng dẫn các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã liên quan tổ chức thực hiện.

DiaOcOnline.vn - Theo Kinh Tế Đô Thị