Top

Người sử dụng 'chây lì' nộp tiền, Nhà nước thu hồi đất

Cập nhật 12/01/2017 16:17

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 3-3.


Theo đó, nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định sau: Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai ngày 15/5/2014; Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất ngày 15/5/2014 và Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ngày 15/5/2014.

Cụ thể, sửa đổi Điều 3 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về xác định loại đất; bổ sung quy định mới tại Điều 3a về việc xác định nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại Khoản 30 Điều 3 Luật Đất đai.

Về việc thu hồi đất trong trường hợp không thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất, Nghị định 01 nêu rõ, việc thu hồi đất được thực hiện trong trường hợp người sử dụng đất không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định mà đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cưỡng chế thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng không chấp hành...

Nhiều quy định khác của 3 nghị định cũng được sửa đổi bổ sung tại nghị định này.
DiaOcOnline.vn - Theo PLO