Top

Thành phố Hồ Chí Minh:

Người nước ngoài được tham gia Ban quản trị nhà chung cư

Cập nhật 05/12/2009 10:56

Theo hướng dẫn mới đây của Sở Xây dựng TPHCM thì tổ chức, cá nhân nước ngoài là chủ đầu tư, chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư được quyền tham gia vào Ban quản trị chung cư nếu được Hội nghị nhà chung cư đề cử và bầu đắc cử.

Hướng dẫn này căn cứ trên ý kiến của Sở Tư pháp rằng sở chưa tìm thấy quy định nào cấm tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia vào Ban quản trị nhà chung cư.

DiaOcOnline.vn - Theo Sài Gòn Giải Phóng