Top

Dự thảo quy định mới về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Cập nhật 18/12/2016 13:03

Bộ Tài chính đang dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20 của Chính phủ quy định chi tiết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Theo đó, dự thảo bổ sung nội dung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp được nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp.

Đối với diện tích đất nông nghiệp mà nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp... đang quản lý nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp, thì thực hiện thu hồi đất theo quy định của luật Đất đai. Trong thời gian nhà nước chưa thu hồi đất thì phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp.

DiaOcOnline.vn - Theo Thanh niên