Top

Cách định giá sân golf Phan Thiết muốn thành đô thị

Cập nhật 26/05/2014 14:25

Sẽ áp dụng phương pháp thặng dư để định giá những thửa đất có tiềm năng phát triển do thay đổi quy hoạch hoặc chuyển mục đích sử dụng.

Là một trong những nội dung của Nghị định 44/2014 được Chính phủ ban hành, sẽ áp dụng từ 1/7/2014 quy định về phương pháp định giá đất và những điều khoản về xây dựng, điều chỉnh khung giá đất cùng các dịch vụ liên quan.

Theo đó, có 5 phương pháp định giá đất gồm: so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập thặng dư và hệ số điều chỉnh giá đất.

Cụ thể, phương pháp so sánh trực tiếp được áp dụng để định giá đất khi trên thị trường có các thửa đất so sánh đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Sẽ áp dụng phương pháp thặng dư để định giá những thửa đất có tiềm năng phát triển do thay đổi quy hoạch hoặc chuyển mục đích sử dụng.

Phương pháp chiết trừ được áp dụng để định giá đối với thửa đất có tài sản gắn liền với đất trong trường hợp có đủ số liệu về giá các bất động sản, bao gồm đất và tài sản gắn liền với đất tương tự với thửa đất cần định giá đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Còn phương pháp thu nhập được áp dụng để định giá đối với thửa đất xác định được các khoản thu nhập, chi phí từ việc sử dụng đất.

Phương pháp thặng dư được áp dụng để định giá trong trường hợp thửa đất có tiềm năng phát triển do thay đổi quy hoạch hoặc chuyển mục đích sử dụng đất khi xác định được tổng doanh thu phát triển giả định và tổng chi phí ước tính.

Định lại giá đất sân golf Phan Thiết như thế nào?

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất của dự án Ocean Dunces Golf Club (Sân golf Phan Thiết) sang đất ở đô thị theo đề nghị của Công ty cổ phần Rạng Đông (chủ đầu tư).

Theo báo cáo của nhà đầu tư, từ khi đi vào hoạt động (năm 1998) đến nay việc kinh doanh không hiệu quả, kinh phí đầu tư, bảo trì và hoạt động cho sân golf quá cao, trong khi đó lượng khách đánh golf rất thưa thớt, sân golf luôn trong tình trạng thua lỗ, không bù đắp nỗi chi phí.

Sân golf Phan Thiết sẽ được chuyển thành khu đô thị

Nếu dựa trên danh sách hiện nay sân golf này chỉ phục vụ khoảng 200 golf thủ. Trong khi đó, trong 10 năm trở lại đây (tính từ năm 2004), tổng lỗ của Sân golf Phan Thiết lên tới 115 tỷ đồng.

Thực tế, hiệu quả sử dụng đất của Sân golf Phan Thiết rất thấp, đóng góp cho ngân sách không đáng kể. Như vậy, sẽ có hai tình huống, hoặc giữ sân golf này thêm 30 năm nữa rồi trả cho tỉnh và nó sẽ trở thành sân golf chết, không hoạt động.

Hai là chấp thuận cho chuyển đổi mục đích sang làm biệt thự. Việc chuyển đổi này sẽ nối lại các tuyến đường giao thông ven biển, đồng thời tạo ra khu đô thị mới ven biển có chất lượng cao với những hạng mục cao, công viên, cây xanh và trước mắt có thêm nguồn thu cho ngân sách.

Trong khi đó, việc đền bù đất xây sân golf so với việc thu hồi đất xây đô thị có sự chênh lệch, dư luận lo ngại việc đồng ý cho chuyển đổi một dự án sân golf sang làm đô thị sẽ tạo tiền lệ xấu, trục lợi cá nhân.

DiaOcOnline.vn - Theo Đất việt