Top

Bộ Xây dựng đề xuất ba quỹ đầu tư hỗ trợ nhà ở

Cập nhật 21/05/2011 08:45


Ảnh minh họa. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Để góp phần tăng nhanh nguồn cung về nhà ở, đặc biệt là nhà ở dành cho các đối tượng có thu nhập thấp, Bộ Xây dựng đã đề xuất Chính phủ xây dựng một số quỹ đầu tư nhà ở.

Dự kiến các quỹ đầu tư nhà ở trước mắt sẽ gồm 3 mô hình: Quỹ phát triển nhà ở; Quỹ tiết kiệm nhà ở và Quỹ đầu tư bất động sản.

Nguồn vốn để hình thành Quỹ phát triển nhà ở, sẽ căn cứ theo tình hình thực tế của địa phương để thành lập. Vốn hình thành quỹ này có thể từ các nguồn như tiền thu từ việc bán, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, ngân sách địa phương hỗ trợ, huy động từ các nguồn hợp pháp các, tiền hỗ trợ hay đóng góp từ nguyện từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Đặc biệt, phương án trích tối thiểu 10% từ tiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại hay khu đô thị mới trên địa bàn cũng sẽ được tính đến.

Quỹ phát triển nhà ở đã được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định 71/CP, còn Quỹ tiết kiệm nhà ở, đang được Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng phối hợp cũng các bộ, ngành liên quan nghiên cứu thành lập. Đối tượng của Quỹ tiết kiệm nhà ở, nhằm phục vụ các đối tượng gặp khó khăn về nhà ở được vay vốn mua nhà ở hoặc để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vay vốn xây dựng nhà ở xã hội.

Về Quỹ đầu tư bất động sản, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết do trước đây các quy định của pháp luật chưa quy định rõ ràng về hoạt động của các quỹ đầu tư bất động sản trong nước nên đến nay doanh nghiệp Việt Nam chưa hình thành được loại quỹ này. Tuy nhiên, thời điểm này, Bộ Tài chính đang soạn thảo Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi một số điều của Luật này, trong đó có quy định về hoạt động của Quỹ đầu tư bất động sản. Vì vậy, sau khi Nghị định này được ban hành sẽ có cơ sở pháp lý để hình thành và triển khai các hoạt động của loại hình quỹ này.

Hiện nguồn vốn cho thị trường bất động sản nói chung và nhà ở nói riêng chủ yếu được huy động từ hệ thống ngân hàng và tiền đầu tư của dân thông qua những hình thức góp vốn sớm vào các dự án. Như vậy, thị trường vẫn thiếu một kênh huy động vốn an toàn cho các nhà đầu tư. Do đó, Quỹ đầu tư bất động sản, hình thành sẽ thay đổi phương thức, thay vì mua trực tiếp nhà đất để kiếm lời, nhà đầu tư có thể mua chứng chỉ quỹ. Công ty quản lý quỹ này sẽ thay mặt nhà đầu tư mua bán, quản lý bất động sản.

Một số doanh nghiệp cho rằng, nếu sớm hình thành các mô hình quỹ đầu tư này, thị trường bất động sản sẽ giải quyết được "cơn khát" vốn và tăng đáng kể nguồn cung nhà ở.

DiaOcOnline.vn - Theo TTXVN/Vietnam+