Top

Từ 5/1/2014, dự án chậm tiến độ sẽ bị ngừng triển khai

Cập nhật 13/12/2013 13:15

Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV sẽ dừng những dự án chậm tiến độ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/01/2014, thay thế cho Thông tư 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện quy chế KĐTM ban hành theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quy định của Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BXD-BNV, UBND các cấp sẽ giao cho Sở Xây dựng chủ trì tổ chức rà soát đánh giá thực trạng triển khai và phân loại các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới đã được chấp thuận, cho phép đầu tư trước ngày Nghị định số 11/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành; làm rõ tình hình tồn kho BĐS trên địa bàn để báo cáo UBND cấp tỉnh.

Căn cứ trên kết quả rà soát, đánh giá này, UBND cấp tỉnh sẽ quyết định việc dừng, tạm dừng hoặc cho tiếp tục triển khai các dự án.

Thông tư 20/2013/TTLT-BXD-BNV cũng đưa ra những nguyên tắc cơ bản để phân loại dự án thành 4 nhóm: Nhóm dự án được tiếp tục triển khai; Nhóm các dự án cần điều chỉnh để được tiếp tục triển khai; Nhóm các dự án tạm dừng và Nhóm các dự án phải dừng.

Trong đó, nhóm các dự án phải dừng là những dự án không giải phóng được mặt bằng, dự án có chức năng không phù hợp quy hoạch đô thị được duyệt; dự án thực hiện chậm tiến độ phải bị xử lý thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai và BĐS.

DiaOcOnline.vn - Theo Đầu tư