Top

Điểm mới về khai, nộp thuế đối với chuyển nhượng bất động sản

Cập nhật 06/12/2013 11:40

Từ ngày 20-12 tới, thủ tục khai, nộp thuế liên quan đến DN kinh doanh bất động sản, hoạt động chuyển nhượng bất động sản sẽ có nhiều điểm mới. Theo đó, sẽ tạo thuận lợi cho DN, người nộp thuế trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế.


Tạo thuận lợi về thủ tục thuế đối với các giao dịch nhà đất là một trong những biện pháp kích cầu thị trường BĐS. Ảnh: Internet.

Cụ thể tại Thông tư 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22-7-2013 của Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 20-12 tới, doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản ở cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì kê khai thuế tại cơ quan Thuế quản lý trực tiếp (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế).

Trường hợp doanh nghiệp có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố này nhưng có hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh, thành phố khác thì nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế  nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản quyết định.

Với những doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thực hiện khai thuế TNDN tạm tính theo hàng quý hoặc theo từng lần phát sinh chuyển nhượng bất động sản. Tuy nhiên, kết thúc năm tính thuế, doanh nghiệp làm thủ tục quyết toán thuế TNDN cho toàn bộ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã kê khai theo tờ khai tạm nộp thuế TNDN theo quý hoặc theo từng lần phát sinh.

Bộ Tài chính cũng hướng dẫn cụ thể với trường hợp doanh nghiệp được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê, có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ dưới mọi hình thức. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của khách hàng mà đã xác định được chi phí tương ứng với doanh thu thì doanh nghiệp kê khai nộp thuế TNDN tạm nộp theo doanh thu trừ chi phí.

Còn với những doanh nghiệp có thu tiền của khách hàng mà chưa xác định được chi phí tương ứng với doanh thu thì doanh nghiệp kê khai tạm nộp thuế TNDN theo tỷ lệ 1% trên doanh thu thu được tiền và doanh thu này chưa phải tính vào doanh thu tính thuế TNDN trong năm.

DiaOcOnline.vn - Theo Hải Quan