Top

TP.HCM giải quyết vướng mắc về quy định tách thửa đất ở

Cập nhật 15/04/2020 11:10

UBND TP.HCM vừa giao Sở QH-KT TP.HCM phối hợp với các địa phương đánh giá tính khả thi, những bất hợp lý của các khu vực là đất hỗn hợp, đất khu dân cư xây dựng mới trong các đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000.Theo đó, sau khi đánh giá khu vực là đất hỗn hợp, đất khu dân cư xây dựng mới, cơ quan chức năng sẽ phân loại, xây dựng tiêu chí điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 để người sử dụng đất trong khu vực thực hiện các quyền theo quy định pháp luật đất đai.

Đối với vướng mắc về tách thửa đất nông nghiệp, Sở TN&MT được giao phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu điều chỉnh nội dung cho dễ hiểu, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật.

Sở TN&MT cũng được giao theo dõi, cập nhật thông tin, chủ trương về điều chỉnh nghị định thực hiện Luật Đất đai của Chính phủ đang triển khai; tham mưu điều chỉnh Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND của TP cho phù hợp quy định pháp luật và thực tiễn quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn TP.

Theo Quyết định 60/2017 đang được áp dụng, việc tách thửa đất ở được căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để giải quyết tách thửa đất.

Tuy nhiên, quyết định này có bất cập là có quy định đất dân cư xây dựng mới, đất chỉnh trang đô thị trong khi Luật Đất đai không quy định hai loại đất này, khiến các địa phương khó thực hiện.

Lý do vì địa phương khi giải quyết hồ sơ tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất cho người dân đều phải căn cứ theo Luật Đất Đai bởi luật là cơ sở pháp lý cao nhất.

DiaOcOnline.vn – Theo PLO