Top

Quy định mới về hỗ trợ tạm cư khi thu hồi đất

Cập nhật 13/04/2020 09:45

UBND TP.HCM chia ra bốn khu vực để hỗ trợ chi phí thuê nhà tạm cư cho các hộ dân bị thu hồi đất với mức hỗ trợ cao nhất là 24 triệu đồng/hộ/tháng.

UBND TP.HCM vừa ký quyết định về mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư trong thời gian các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất chờ bố trí nhà, đất tái định cư trên địa bàn TP.

Phân chia khu vực để hỗ trợ Theo đó, mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư được áp dụng theo khu vực nơi có vị trí nhà ở, đất ở bị thu hồi (theo bảng).

Ngoài mức chi phí hỗ trợ theo khu vực, các trường hợp được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà tạm cư còn được quy định cụ thể như sau:

Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện phải di dời khẩn cấp khỏi chung cư hư hỏng nặng có nguy cơ sụp đổ cao, thời gian hỗ trợ tạm cư sẽ theo phương án di dời, bố trí tạm cư. Phương án này do Sở Xây dựng TP đề xuất và trình UBND TP theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 101/2015.

Trường hợp bàn giao căn hộ chung cư hoặc nền đất tái định cư sau thời điểm bàn giao mặt bằng bị giải tỏa, mức hỗ trợ tạm cư được áp dụng trong suốt thời gian tạm cư. Thời gian kể từ khi có biên bản bàn giao mặt bằng đến khi ký nhận biên bản bàn giao căn hộ chung cư hoặc biên bản nhận nền đất tái định cư.

TP.HCM quyết định mức hỗ trợ tạm cư cho các hộ dân bị thu hồi đất. Ảnh: HUY VŨ

Trường hợp được bố trí tái định cư bằng nền đất ở sẽ được hỗ trợ thêm sáu tháng tiền tạm cư trong thời gian chờ xây dựng nhà hoàn chỉnh. Thời gian tính từ ngày ký nhận biên bản nhận nền đất ở tái định cư.

Chú ý các mốc thời gian quan trọng

Đối với trường hợp bàn giao căn hộ chung cư hoặc nền đất tái định cư trước thời điểm hộ gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng bị giải tỏa: Nếu bàn giao căn hộ chung cư trước thời điểm bàn giao mặt bằng hoặc bàn giao nền đất tái định cư trước sáu tháng (tính đến thời điểm bàn giao mặt bằng bị giải tỏa) thì không xem xét hỗ trợ tạm cư.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng bị giải tỏa trước thời hạn sáu tháng từ ngày nhận nền đất tái định cư thì được hỗ trợ tiền tạm cư từ ngày bàn giao mặt bằng đến mốc thời điểm sáu tháng (thời gian chờ xây dựng nhà).

Đối với trường hợp nhà ở, đất ở bị thu hồi một phần nhưng phải tháo dỡ toàn bộ cấu trúc công trình còn lại để xây dựng nhà ở mới, hội đồng bồi thường của dự án căn cứ vào diện tích, quy mô của công trình xây dựng nhà ở mới để xem xét. Sau đó quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư nhưng thời gian hỗ trợ không quá sáu tháng.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa thể tiến hành xây dựng lại nhà ở mới vì lý do thi công của dự án thì đơn vị thi công chịu trách nhiệm chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà. Mốc thời gian từ ngày bàn giao mặt bằng đến ngày mà việc thi công không còn cản trở việc xây dựng nhà ở mới của hộ gia đình, cá nhân. Sau thời gian được hỗ trợ tiền thuê nhà này, hộ gia đình, cá nhân còn được tính thêm khoản hỗ trợ theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20-4-2020.

Quy định đối với trường hợp đã hỗ trợ phí

Các trường hợp đã chi trả hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư trước ngày quyết định này có hiệu lực thì vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định tại Công văn số 1921/UBND-ĐTMT ngày 2-5-2012 của UBND TP. Đến đợt chi trả kế tiếp (nếu có) thì được áp dụng quyết định này để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh thì UBND quận, huyện có văn bản báo cáo, đề xuất gửi các sở, ngành chức năng có liên quan để được hướng dẫn thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền thì các sở, ngành báo cáo, đề xuất trình UBND TP quyết định.
 

DiaOcOnline.vn – Theo PLO