Top

Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Hóc Môn

Cập nhật 24/08/2010 09:40

UBND TP vừa quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Hóc Môn đến năm 2020.

Theo đó, quy mô diện tích đất quy hoạch điều chỉnh là: 10.943,4 ha (so với diện tích đất quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 6992/QĐ-UB-QLĐT ngày 24/12/1998 là 10.952 ha, giảm 8,6 ha). Cơ cấu kinh tế của huyện trong tương lai là công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - thương mại, dịch vụ và du lịch - nông nghiệp. Khu dân cư đô thị hóa và khu dân cư nông thôn góp phần thực hiện giãn dân của khu vực nội thành cũ và phân bố lại dân cư trên địa bàn TP.

Dân số của huyện Hóc Môn dự kiến đến năm 2020 là 650.000 người, được phân bổ theo 6 khu gồm :Khu số 1- Khu dân cư đô thị Tây Bắc, Tân Thới Nhì, Xuân Thới Sơn và xã Xuân Thới Thượng; Khu số 2 - Khu đô thị Tân Thới Nhì, Xuân Thới Sơn và xã Tân Hiệp; Khu số 3: Khu dân cư Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Đông và một phần Xuân Thới Thượng; Khu số 4 - Khu dân cư Xuân Thới Đông, Xuân Thới Thượng và xã Bà Điểm; Khu số 5- Khu dân cư thị trấn Hóc Môn, Tân Xuân, Trung Chánh, Thới Tam Thôn và xã Đông Thạnh; Khu số 6 - Khu dân cư sinh thái xã Nhị Bình.

Trung tâm hành chính huyện dự kiến sẽ bố trí tại khu đất có quy mô 4,5 ha (cạnh cụm công nghiệp Khánh Đông thuộc xã Xuân Thới Sơn). Mỗi khu đô thị, xã đều có bố trí trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở đảm bảo đủ quy mô và bán kính phục vụ, diện tích bình quân một chỗ học là 10 m2. Trung tâm văn hóa, thương mại dịch vụ đặt tại khu vực ngã ba Giòng - Xuân Thới Thượng, diện tích đất khoảng 40ha.

Theo nội dung Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung được duyệt, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND huyện Hóc Môn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiên cứu các đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn huyện Hóc Môn và trình duyệt theo quy định…

DiaOcOnline.vn - Theo Website TP.HCM