Top

Lập quy hoạch chi tiết không quá bảy tháng

Cập nhật 24/11/2009 10:10

“Thời gian lập quy hoạch chi tiết không quá bảy tháng, lập quy hoạch phân khu không quá mười tháng. Đối với TP trực thuộc trung ương, thời gian lập quy hoạch chung không quá 18 tháng”.

Đó là nội dung trong dự thảo nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ.

Theo dự thảo, các khu vực trong TP, thị xã, thị trấn khi thực hiện đầu tư xây dựng phải lập quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, làm cơ sở lập dự án đầu tư và cấp giấy phép xây dựng.

Riêng dự án do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 5 ha và nhỏ hơn 2 ha đối với dự án xây nhà ở chung cư có thể lập dự án đầu tư xây dựng mà không phải lập quy hoạch chi tiết.


DiaOcOnline.vn - Theo Pháp Luật TP