Top

Hướng dẫn chuyển quyền sử dụng đất tại Dự án Vệt 50m đường Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng

Cập nhật 13/12/2018 14:10

Mới đây, Bộ Xây dựng có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Vệt 50m đường Nguyễn Tất Thành nối dài.

Đường Nguyễn Tất Thành kéo dài. (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 6174/UBND-SXD ngày 09/8/2018 của UBND TP Đà Nẵng về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Vệt 50m đường Nguyễn Tất Thành nối dài, Công văn số 9084/SXD-PTĐT ngày 03/10/2018 của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng về việc cung cấp bổ sung các thông tin liên quan đến Dự án Vệt 50m đường Nguyễn Tất Thành nối dài (có địa điểm tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu và xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, diện tích là 29,13ha, chủ đầu tư là Cty CP Trung Nam) và hồ sơ dự án.

Theo Bộ Xây dựng, Dự án Vệt 50m đường Nguyễn Tất Thành nối dài được lập và phê duyệt là dự án hạ tầng kỹ thuật. Đề nghị UBND TP Đà Nẵng nghiên cứu xem xét, làm rõ trách nhiệm và quyền hạn chủ đầu tư cấp 1 đối với Cty CP Trung Nam theo quy định pháp luật trong việc đầu tư xây dựng, quản lý vận hành các công trình hạ tầng xã hội, cung cấp dịch vụ đô thị...

Về tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án: Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, đảm bảo các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội theo quy định tại quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng.

Ngoài ra, về khu vực đề xuất chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Công văn số 6174/UBND-SXD ngày 09/8/2018, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Đà Nẵng thực hiện một số nội dung như: Chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, kiểm tra cụ thể đối với các lô đất, ô đất thuộc khu vực có diện tích đất ở là 56.905,32m2 bao gồm 489 lô đất ở đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, không còn các công trình hiện trạng trên đất trước khi xem xét và quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Về khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở phải đảm bảo: Được đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, cây xanh cảnh quan trong phạm vi dự án phải đảm bảo phù hợp với tiến độ đầu tư xây dựng nhà ở của người dân và đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu, đáp ứng nhu cầu của người dân khi đến ở; rà soát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất đảm bảo quốc phòng, an ninh; kiểm tra giám sát chặt chẽ người dân tự xây dựng nhà ở sau khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được duyệt.

Do đó, đề nghị UBND TP Đà Nẵng căn cứ quy định tại Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Đà Nẵng, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, các quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, các quy định pháp luật về đất đai có liên quan và ý kiến tại công văn này, xem xét, chịu trách nhiệm và quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với khu vực có diện tích đất ở là 56.905,32m2 bao gồm 489 lô đất ở.

DiaOcOnline.vn - Theo Xây Dựng