Top

Hà Nội sẽ cấp 2.000 tỷ đồng thành lập Quỹ phát triển đất

Cập nhật 21/08/2010 09:10

UBND TP Hà Nội vừa thống nhất một số nội dung về việc thành lập Quỹ phát triển đất TP với số vốn 5.000 tỷ đồng được cấp dần trong 5 năm 2010-2015. Trước mắt, ngay trong năm 2010 khi có quyết định thành lập, quỹ sẽ được cấp 2.000 tỷ đồng để hoạt động.

Đây là đơn vị sự nghiệp có thu với số biên chế ban đầu là 20 người. Quỹ có thể thuê thêm người làm dưới dạng hợp đồng phù hợp với nhu cầu công việc. Số biên chế của quỹ được bố trí bằng cách điều chuyển cán bộ từ các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức của TP.

Quỹ sẽ có 3 phòng chuyên môn là Phòng Quản lý vốn, Phòng Quản lý đặt hàng - mua nhà - thanh toán tái định cư và Phòng Hành chính - kế hoạch - tổng hợp. Nhiệm vụ của quỹ là phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất phát triển kinh tế - xã hội theo quy hoạch và hỗ trợ thực hiện một số chính sách đối với các đối tượng bị thu hồi đất. Sở Tài chính chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của quỹ này.


DiaOcOnline.vn - Theo Hà Nội Mới