Top

Thông tư số 02/2010/TT-BTC

Cập nhật 04/10/2011 11:47

Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2010 hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân.
 

Số văn bản 02
Ký hiệu văn bản TT-BTC
Ngày ban hành 11/01/2010
Ngày có hiệu lực  
Ngày hết hiệu lực  
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Trích yếu Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2010 hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân.
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Thuế
Tệp đính kèm Thongtu02-2010-TT-BTC-ngay-11-01-2010

 

DiaOcOnline.vn