Top

Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND

Cập nhật 04/10/2009 15:45

Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 30/03/2009 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 

Số văn bản 58
Ký hiệu văn bản QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/03/2009
Ngày có hiệu lực  
Ngày hết hiệu lực  
Người ký Vũ Hồng Khanh
Trích yếu Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 30/03/2009 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Bất động sản
Tệp đính kèm Quyetdinh-58-2009-QDUBND-ngay30-03-2009

 

DiaOcOnline.vn