Top

Điều 44-50 Luật Kinh Doanh về Môi giới Bất động sản

Cập nhật 30/06/2011 08:10

Điều 44-50 Luật Kinh doanh bất động sản nói về nguyên tắc hoạt động, thù lao, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân hoạt động trong nghề môi giới.

Điều 44-50 Luật Kinh Doanh về Môi giới Bất động sản

Download
Điều 44-50 Luật Kinh Doanh về Môi giới Bất động sản Download