Top

Bảng giá đất tỉnh Phú Thọ 2013

Cập nhật 22/10/2013 13:23

Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất Phú Thọ

Download
Quyết định ban hành bảng giá đất tỉnh Phú Thọ năm 2013 Download
Bảng giá đất nông nghiệp tỉnh Phú Thọ năm 2013 Download
Bảng giá đất phi nông nghiệp thành phố Việt Trì năm 2013 Download
Bảng giá đất phi nông nghiệp thị xã Phú Thọ năm 2013 Download
Bảng giá đất phi nông nghiệp huyện Lâm Thao năm 2013 Download
Bảng giá đất phi nông nghiệp huyện Phù Ninh năm 2013 Download
Bảng giá đất phi nông nghiệp huyện Tam Nông năm 2013 Download
Bảng giá đất phi nông nghiệp huyện Thanh Thủy năm 2013 Download
Bảng giá đất phi nông nghiệp huyện Cẩm Khê năm 2013 Download
Bảng giá đất phi nông nghiệp huyện Yên Lập năm 2013 Download
Bảng giá đất phi nông nghiệp huyện Thanh Sơn năm 2013 Download
Bảng giá đất phi nông nghiệp huyện Tân Sơn năm 2013 Download
Bảng giá đất phi nông nghiệp huyện Thanh Ba năm 2013 Download
Bảng giá đất phi nông nghiệp huyện Đoan Hùng năm 2013 Download
Bảng giá đất phi nông nghiệp huyện Hạ Hòa năm 2013 Download


DiaOcOnline.vn