Top

Bảng giá đất tỉnh Phú Yên 2013

Cập nhật 05/09/2013 09:06

Quyết định ban hành quy định về Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Giá đất Phú Yên

Download
Quyết định ban hành quy định về bảng giá đất tỉnh Phú Yên năm 2013 Download
Bảng giá đất tỉnh Phú Yên năm 2013 Download


DiaOcOnline.vn