Top

Bảng giá đất tỉnh Hòa Bình 2013

Cập nhật 03/10/2013 11:25

Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất Hòa Bình

Download
Quyết định ban hành bảng giá đất tỉnh Hòa Bình năm 2013 Download
Bảng giá đất sxkd phi nông nghiệp tại đô thị Download
Bảng giá đất sxkd phi nông nghiệp tại nông thôn Download
Bảng giá đất ở tại nông thôn Download
Bảng giá đất ở tại đô thị Download
Bảng giá đất rừng sản xuất Download
Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản Download
Bảng giá đất trồng cây hàng năm - đầt trồng 2 vụ lúa nước Download
Bảng giá đất trồng cây hàng năm còn lại Download
Bảng giá đất trồng cây lâu năm Download


DiaOcOnline.vn