Top

Bảng giá đất tỉnh Bắc Kạn 2013

Cập nhật 21/08/2013 15:28

Quyết định ban hành quy định về Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bác Kạn

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Giá đất Bắc Kạn

Download
Quyết định ban hành quy định về bảng giá đất tỉnh Bắc Kạn năm 2013 Download
Bảng giá đất tỉnh Bắc Kạn năm 2013 Download


DiaOcOnline.vn