Top

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 2018:

Xử lý loạt vấn đề bất ổn trên thị trường

Cập nhật 11/07/2018 15:06

Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản vừa đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2018. Theo đó, hoạt động sẽ tập trung vào đề án đánh giá tình hình, dự báo xu hướng trung hạn cũng như đề xuất các giải pháp, cơ chế để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh. Trong đó, những phân khúc Condotel, officetel được đưa vào trọng tâm kế hoạch hoạt động.


Hàng loạt vấn đề mới nổi như quản lý Condotel, officetel được đưa vào kế hoạch hành động nhà ở và thị trường bất động sản 2018. Ảnh: PV 

Theo kế hoạch này, các thành viên của Ban chỉ đạo thuộc Bộ Xây dựng sẽ chủ trì xây dựng dự thảo Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Nhà ở, Quy hoạch Đô thị và Kinh doanh bất động sản; Chủ trì thực hiện quyết định của Thủ tướng phê duyệt bổ sung một số cơ chế đầu tư, xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ, sạt lở ĐBSCL giai đoạn 2 kéo dài từ năm 2018 đến năm 2020. Đồng thời thực hiện quyết định của Thủ tướng về đề án đánh giá tình hình, dự báo xu hướng trung hạn cũng như đề xuất các giải pháp, cơ chế để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Cũng theo kế hoạch trên, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chủ trì thực hiện thông tư hướng dẫn một số quy định về quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước; Nghiên cứu trình Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền hướng dẫn lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, khắc phục những vướng mắc để đẩy mạnh đầu tư nhà ở xã hội; chế tài xử lý vi phạm về quản lý sử dụng nhà ở xã hội, trong đó có chế tài xử lý vi phạm về quản lý sử dụng nhà ở xã hội, hạn chế việc lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước. “Ban chỉ đạo cần hướng dẫn việc giao nộp quỹ đất, quỹ nhà hoặc nộp tiền từ diện tích đất 20% xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án thương mại; Nghiên cứu xây dựng đề án an ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản đảm bảo an sinh xã hội; Đồng thời nghiên cứu xây dựng dự thảo đề án quản lý, phát triển quỹ nhà ở công vụ của Chính phủ giai đoạn 2017-2021” - Kế hoạch hành động nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về sử dụng tài sản công… sẽ được hoàn thành trong quý III/2018; Việc nghiên cứu xây dựng dự thảo để trình Chính phủ phê duyệt quyết định sửa đổi bổ sung quyết định 105 dự kiến hoàn thành trong quý IV/2018; Việc đôn đốc thực hiện, đánh giá tổng kết và đề xuất mở rộng tại các địa phương.

Đối với việc triển khai đôn đốc việc thực hiện Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản; Thực hiện tái cơ cấu thị trường bất động sản, gắn với thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội, khắc phục sự lệch pha về quan hệ cung cầu, đa dạng hóa thị trường bất động sản nhà ở, phát triển mạnh về phân khúc nhà xã hội cho thuê… được thực hiện giai đoạn từ năm 2018 đến các năm tiếp theo.

Đối với thành viên Ban Chỉ đạo thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, công việc đưa giao là chủ trì thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi Luật Đất đai, nghị định, các thông tư) để hướng dẫn thi hành Luật Đất đai liên quan đến resort, condotel, officetel và shophouse.

Ngoài ra, đơn vị này chủ trì thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27.4.2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất.

Cũng theo kế hoạch này, thành viên Ban Chỉ đạo thuộc Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Bên cạnh đó triển khai nghiên cứu việc bổ sung quy định liên quan đến chính sách tài chính về đất đai đối với dự án xây dựng, kinh doanh công trình resort, condotel, officetel, shophouse.

Thành viên Ban Chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chủ trì nghiên cứu xây dựng dự thảo và trình Chính phủ phê duyệt Quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định 105/2007/QQĐ-TTg ngày 13.7.2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng chính sách tài chính nhà ở quốc gia đến năm 2020. Thời gian hoàn thành quý IV/2018. Đồng thời, thành viên Ban Chỉ đạo NHNN có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc cho vay của các tổ chức tín dụng thực hiện các chương trình nhà ở, tổng dư nợ cho vay trên thị trường bất động sản và nợ xấu trong cho vay bất động sản. Kiểm soát chặt chẽ tình hình cấp tín dụng đối với các lĩnh vực bất động sản đảm bảo an toàn cho toàn hệ thống.


DiaOcOnline.vn - Theo Lao động

Từ khóa: