Top

Cấp giấy phép xây dựng cho trường hợp tách thửa theo quyết định 60

Cập nhật 13/06/2018 10:48

Thực hiện theo Điểm C, Khoản 2, Điều 7, Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND (Quyết định 60) quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đất, Sở Xây dựng đã có văn bản hướng dẫn việc cấp phép xây dựng đối với trường hợp tách thửa trong khu vực có chức năng quy hoạch là khu dân cư hiện hữu.

Theo đó, đối với hạ tầng kỹ thuật và chỉ tiêu xây dựng nhà ở, trường hợp tách thửa không hình thành đường giao thông (sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện hữu) thì các chỉ tiêu xây dựng nhà ở được xác định theo quy hoạch chi tiết xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế dọc tuyến đường giao thông hiện hữu đó.


Sở Xây dựng đã có văn bản hướng dẫn việc cấp phép xây dựng đối với trường hợp tách thửa trong khu vực có chức năng quy hoạch là khu dân cư hiện hữu. Ảnh: N.Vũ

Trường hợp tách thửa có hình thành đường giao thông thì phải đảm bảo việc bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng dẫn của Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

Về áp dụng quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung thành phố để xét cấp giấy phép xây dựng. Tại khu vực 1 (Quận: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú) thì việc cấp giấy phép xây dựng được áp dụng theo quy định tại Điều 25, Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc chung thành phố ban hành kèm theo quyết định 29/2014/QĐ-UBND để giải quyết.

Tại khu vực 2 (Quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và thị trấn các huyện) việc cấp phép xây dựng quy định tại Điều 26, quyết định 29/2014/QĐ-UBND để giải quyết.

Tại khu vực 3 (Gồm các huyện trừ thị trấn các huyện) việc cấp phép xây dựng quy định tại Điều 29, quyết định 29/2014/QĐ-UBND để giải quyết.

DiaOcOnline.vn - Theo Người Tiêu dùng

Từ khóa: