Top

Khi giải tỏa, có được đền bù?

Cập nhật 10/03/2010 10:30

Câu hỏi:

Tôi quê ở thành phố Cần thơ, nhờ cà phê luật tư vấn giúp tôi:

Gia đình tôi có 4 anh em. Hiện chúng tôi đang làm thủ tục thừa kế “quyền sử dụng đất”, cấp ngày 23.9.1995 do cha mẹ để lại. Trong phần quyền sử dụng đất (QSDĐ) được thừa kế, có 1 thửa đất diện tích là 1.363 m2, mục đích sủ dụng là “T” (đất thổ cư).

Trong quá trình làm thủ tục thừa kế cho toàn bộ diện tích thừa kế, cán bộ địa chính quận đã không từ chối làm thủ tục thừa kế cho toàn bộ diện tích trên là đất thổ cư mà giải quyết cấp giấy chứng nhận QSDĐ là 300 m2 đất thổ cư và phần còn lại là diện tích cây lâu năm.

Vậy hỏi cà phê luật giải quyết như vậy có đúng quy định của pháp luật hay không? Nếu chúng tôi vẫn giữ diện tích đó không chuyển quyền thừa kế thì có quy hoạch giải tỏa, chúng tôi có được đền bù theo diện tích trên là đất thổ cư không?

Xin chân thành cám ơn! (mailto: shipping@mekoarts.com)


Công ty Luật Thiên Bình trả lời:

Theo khoản 1, Quyết định số 55/2005/QĐ-UB ngày 17/8/2005 về việc Quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân và hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao trên địa bàn thành phố Cần Thơ như sau :

1.1. Đối với các quận:

- Khu vực I: 150m2/hộ

- Khu vực II: 200m2/hộ

1.2. Đối với thị trấn của các huyện:

- Khu vực I: 200m2/hộ

- Khu vực II: 300m2/hộ

1.3. Đối với đất ở nông thôn : 300m2/hộ

Quy định hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 01/7/2004 và người đang sử dụng đất có một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai mà trong các giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất có vườn, ao được công nhận là đất ở như sau: Trường hợp hộ gia đình có từ tám (8) nhân khẩu trở xuống thì hạn mức công nhận đất ở bằng hai (2) lần hạn mức đất ở tương ứng với từng khu vực được quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy, nếu trường hợp của bạn không thuộc khoản 2 của Quyết định này, thì hạn mức đất ở tối đa được Nhà nước công nhận chỉ là 300m2.

Ngoài ra, cũng theo quy định này, hạn mức đất ở và hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao quy định tại Điều này áp dụng để giao đất cho hộ gia đình, cá nhân; bồi thường đất; miễn, giảm tiền sử dụng đất; áp dụng các quy định về quản lý đất đai trên địa bàn thành phố và trường hợp được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại khoản 5 Điều 87 của Luật Đất đai.

DiaOcOnline.vn mong muốn trở thành cầu nối cho bạn đọc với các chuyên gia trong từng lĩnh vực địa ốc. Hiện nay, qua DiaOcOnline.vn, bạn có thể kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, pháp lý nhà đất, phong thủy nhà đất.

Nếu có nhu cầu được tư vấn về kiến trúc, pháp lý, phong thủy trong lĩnh vực nhà đất, bạn hãy click ngay vào đây để tìm hiểu về nhà tư vấn và gửi câu hỏi. Chúng tôi sẽ liên hệ với chuyên gia và đưa ra câu trả lời cho bạn trong thời gian sớm nhất.
 

 

DiaOcOnline.vn