Top

Giá trị sản xuất kinh doanh ngành xây dựng vẫn giảm

Cập nhật 30/08/2013 09:38

 Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, giá trị sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng ước thực hiện tháng 8 và 8 tháng năm 2013 giảm so với cùng kỳ năm 2012.

Giá trị sản xuất kinh doanh ước thực hiện tháng 8 đạt 11.817 tỷ đồng, 8 tháng ước đạt 94.838 tỷ đồng, bằng 58,9% kế hoạch và bằng 92,8% so cùng kỳ năm 2012. Trong đó, giá trị xây lắp ước thực hiện tháng 8 đạt 4.524,4 tỷ đồng, 8 tháng ước đạt 33.349,9 tỷ đồng, bằng 53,6% kế hoạch năm, bằng 85% so cùng kỳ. Tiến độ thực hiện nhiều công trình trọng điểm vẫn rất căng thẳng, nhiều công trình chưa thể triển khai thi công tiếp do việc thu xếp vốn của chủ đầu tư không kịp thời.


DiaOcOnline.vn - Theo Kinh tế và Đô thị