Top

Bộ Xây dựng chấp thuận ứng trước vốn xây nhà cho sinh viên

Cập nhật 16/08/2013 09:33

Để tạo điều kiện cho các dự án nhà ở cho sinh viên sớm hoàn thành, Bộ Xây dựng chấp thuận cho ứng trước kế hoạch năm 2014 từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng. Các địa phương sẽ hoàn trả trong tổng vổn hỗ trợ có mục tiêu từ năm 2014.


Theo Báo cáo của Bộ Xây dựng về kết quả chương trình phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên, tính đến thời điểm này, cả nước có 95 dự án được phê duyệt danh mục trên địa bàn của 29 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và 2 Bộ Quốc phòng và Công an.

Tổng số vốn trái phiếu đã phân bổ trong giai đoạn 2009-2013 cho là 12.473,3 tỷ đồng. Trong 95 dự án đã được phê duyệt danh mục, hiện có 9 dự án nhà ở cho sinh viên bị tạm dừng phân bổ vốn trong năm 2012 và 2013, gồm 8 dự án không có trong Danh mục tại Nghị quyết số 881/NQ-UBTVQH12 ngày 04/01/2010 của ủy ban Thường vụ Quốc hội và 1 dự án khu nhà ở sinh viên tại thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá là dự án đã có tên trong Nghị quyết số 881/NQ-UBTVQH12 (nhưng do thay đổi địa điểm xây dựng nên không được bổ sung vốn).

Ngày 27/6/2013, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việc hỗ trợ vốn cho 8 dự án ký túc xá sinh viên (không có trong Danh mục tại Nghị quyết số 881/NQ-UBTVQH12).

Theo đó, để tạo điều kiện cho các dự án sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, tránh lãng phí, Bộ Xây dựng cho phép cấp hỗ trợ cho các dự án từ một trong hai nguồn vốn sau: Nguồn kết dư ngân sách Trung ương năm 2011 trong trường hợp hết nguồn kết dư năm 2011 sẽ sử dụng nguồn kết dư ngân sách Trung ương năm 2012. Đồng thời, Bộ chấp thuận cho ứng trước kế hoạch năm 2014 từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng, các địa phương sẽ hoàn trả trong tổng vổn hỗ trợ có mục tiêu từ năm 2014.

Với số vốn hỗ trợ dự kiến là 141,770 tỷ đồng/258,274 tỷ đồng, số vốn còn thiếu sẽ huy động từ các nguồn vốn khác. Trong số 95 dự án nhà ở sinh viên đã được phân bổ vốn, đã có 50 dự án hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng; hiệu suất sử dụng đạt khoảng 87%; 35 dự án đang tiếp tục hoàn thiện (chưa tính dự án trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do mới khởi công), trong đó sẽ có 34 dự án sẽ hoàn thành trong quý 4 năm 2013 (riêng dự án nhà ở sinh viên tại Mỹ Đình, thành phố Hà Nội dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2014).

DiaOcOnline.vn - Theo Tạp chí điện tử Nhịp sống số