Top

Hà Nội: Thu hồi hơn 27.500m2 đất vi phạm trong quý I/2013

Cập nhật 08/05/2013 14:20

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trong quý I/2013, TP đã ra quyết định thu hồi 27.565,4m2 của 2 tổ chức vi phạm Luật Đất đai. Hiện, Sở đang lập hồ sơ thu hồi đối với 4 tổ chức vi phạm khác, dự kiến thu hồi 7.082,7m2 đất.


Sở Tài nguyên Môi trường đang lập hồ sơ thu hồi đối với 4 tổ chức vi phạm

Cũng theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trong năm 2012, đã có 8 tổ chức với 10 quyết định thu hồi đất với tổng diện tích đất bị thu hồi là 8.072.086,2m2.

Đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, TP đã cấp 1.066.058 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên mới chỉ cấp được 7.346/19.247 thửa đất đối với trường hợp tổ chức đã kê khai xin cấp Giấy chứng nhận và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, đạt 38,6% số thửa đất cần kê khai, cấp Giấy chứng nhận.

DiaOcOnline.vn - Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp