Top

TP.HCM muốn thí điểm đánh thuế bất động sản thứ hai trở lên

Cập nhật 05/12/2022 14:05

Để tăng nguồn thu ngân sách, hạn chế tình trạng đầu cơ và bỏ hoang nhà đất trong các dự án, UBND TP.HCM kiến nghị đánh thuế bất động sản thứ hai trở lên.

TP.HCM muốn thí điểm thu thuế bất động sản thứ hai trở lên để hạn chế tình trạng đầu cơ.

Đánh thuế nhà, đất thứ hai trở lên

UBND TP.HCM vừa có tờ trình Chính phủ việc xây dựng nghị quyết về cơ chế, chính sách thí điểm tạo động lực phát triển Thành phố. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 54/2017/QH14 (Nghị quyết 54).

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 54, TP.HCM đã đạt được một số kết quả nhưng cơ bản vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra, nhất là cơ chế chính sách để Thành phố có thể huy động nguồn lực trong khi dư địa còn rất lớn.

Trên cơ sở ý kiến của nhiều tổ chức, bộ ngành, chuyên gia và các cơ quan liên quan, UBND TP.HCM đề xuất các nội dung kiến nghị đưa vào dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54.

TP.HCM muốn thí điểm thu thuế bất động sản thứ hai trở lên để hạn chế tình trạng đầu cơ. Về quản lý đầu tư, TP.HCM muốn có chính sách để tháo “điểm nghẽn” liên quan đến quy trình thủ tục đầu tư; cơ chế giao – cho thuê đất; lựa chọn nhà đầu tư với các dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo chung cư cũ.

Một nội dung quan trọng nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách, tăng tính tự chủ cho TP.HCM trong việc phân bổ nguồn thu ngân sách địa phương cũng được kiến nghị là vấn đề tài chính ngân sách.

Cụ thể, TP.HCM kiến nghị được quyền quyết định chính sách thuế thu bổ sung đối với quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất của bất động sản thứ hai trở lên của người dân.

Theo UBND TP.HCM, mục đích của quy định này là thí điểm chính sách về thuế bất động sản, làm cơ sở thực tiễn để xây dựng chính sách chung về sau. Đồng thời, tăng nguồn thu ổn định, bền vững cho ngân sách địa phương, hạn chế tình trạng đầu cơ, bỏ hoang nhà ở, đất ở trong các dự án bất động sản hiện nay, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Năm 2022, theo quyết định của Quốc hội, TP.HCM được hưởng ngân sách theo tỷ lệ điều tiết là 21%. Thành phố đề nghị giữ nguyên tỷ lệ này đến hết năm 2025, đồng thời không tính vào mức điều tiết các khoản thu từ thuế và phí áp dụng thí điểm như thuế bất động sản thứ hai hoặc các loại phí, mức phí mới.

Theo UBND TP.HCM, quy định nói trên phù hợp với thông lệ quốc tế khi “thuế bất động sản chỉ dùng để đầu tư nâng cao phúc lợi người dân tại chính địa phương nơi phát sinh nguồn thu thuế”.

Thu hồi loại đất nào thì bồi thường loại đất đó

Về lĩnh vực quản lý đô thị và tài nguyên môi trường, ngoài đề nghị giữ lại quy định được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha, TP.HCM kiến nghị bổ sung một số nội dung như:

Phân cấp cho TP.HCM được duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị nằm trong tổng thể quy hoạch đô thị đã được Thủ tướng phê duyệt; lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết và lấy ý kiến cộng đồng cùng lúc để rút ngắn thời gian;

Phân cấp cho TP.HCM được quyết định các nội dung liên quan đến: Xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà tái định cư, xử lý chung cư cũ, nhà ở trên và ven kênh rạch… bởi đây là điểm nghẽn chủ yếu tại các dự án đầu tư hiện nay;

Phân cấp hoàn toàn cho TP.HCM trong việc xây dựng và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền sử dụng đất đối với tất cả các khu đất, thửa đất;

Cho phép TP.HCM được thí điểm cơ chế bồi thường “bằng đất theo tỷ lệ” khi giải phóng mặt bằng để đảm bảo tính linh hoạt theo yêu cầu từng dự án và sự tự nguyện của người sử dụng đất;

Cho TP.HCM thí điểm thực hiện việc tách riêng khâu bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án đầu tư công độc lập với các dự án nhóm B trên địa bàn để sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công và tránh tình trạng “vốn chờ dự án”, đội vốn do thiếu mặt bằng.

DiaOcOnline.vn – Theo Vietnamnet