Top

TP.HCM kiến nghị hoán đổi đất cho người bị di dời trong bồi thường, giải phóng mặt bằng

Cập nhật 22/11/2022 11:37

Nếu không có đất cùng mục đích để bồi thường cho người bị di dời thì cho phép bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với tỉ lệ phù hợp.

Tiến độ bồi thường ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện dự án. Trong ảnh: cắm cọc ranh đất để bồi thường làm dự án đường vành đai 3 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

UBND TP.HCM vừa kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường 12 nội dung trong lĩnh vực đất đai để đưa vào dự thảo nghị quyết về cơ chế đặc thù của TP.HCM. Cụ thể:

Cho phép TP.HCM ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất không phân biệt giá trị khu đất. Hệ số này được HĐND TP thông qua.

Áp dụng việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất cùng mục đích sử dụng thì bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi theo tỉ lệ phần trăm. TP.HCM quyết định tỉ lệ phần trăm này phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án đầu tư công độc lập đối với các dự án nhóm B. Lập trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc UBND TP Thủ Đức có chức năng như trung tâm phát triển quỹ đất cấp tỉnh. Đồng thời cho phép trung tâm phát triển quỹ đất được khai thác ngắn hạn các khu đất do đơn vị này quản lý mà chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.

UBND TP.HCM thí điểm tách phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 để thực hiện độc lập; sau khi hoàn tất sẽ tích hợp vào quy hoạch TP.HCM.

Thí điểm cho các tổ chức sử dụng đất đóng thuê đất hằng năm được thế chấp, cho thuê và chuyển nhượng "quyền thuê đất". UBND TP phân cấp cho UBND cấp huyện xác định giá đất để bồi thường, hỗ trợ.

Đối với quỹ đất được chấp thuận chủ trương thanh toán cho các dự án đầu tư theo hợp đồng BT trước ngày 1-1-2021, TP.HCM kiến nghị được thí điểm áp dụng "căn cứ để giao đất, cho thuê đất là văn bản phê duyệt kết quả trúng đấu giá, đấu thầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền".

TP.HCM thực hiện thủ tục về thuê đất, thuê đất có mặt nước đối với các dự án về cảng biển (kể cả dự án lấn biển). TP.HCM được thí điểm gia hạn sử dụng đất đối với một số trường hợp.

DiaOcOnline.vn – Theo Tuổi trẻ