Top

Tạo chuyển biến rõ rệt trên các mặt về đất đai

Cập nhật 24/01/2014 09:18

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị về việc triển khai thi hành Luật Đất đai (có hiệu lực từ 1-7-2014). Đây là đạo luật quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc ổn định xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế của đất nước; bảo đảm quản lý đất đai chặt chẽ, hiệu quả, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý đất đai.


Vì vậy, để đảm bảo các điều kiện cho việc tổ chức thi hành luật, tạo ra những chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất, đưa công tác quản lý đất đai đi vào nề nếp, kỷ cương theo hướng hiện đại, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để thi hành Luật Đất đai. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, trước mắt, trong quý 1 và quý 2-2014 mở đợt tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai rộng rãi trong nhân dân trước khi luật có hiệu lực thi hành.

Thủ tướng giao Bộ TN-MT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan rà soát hệ thống thông tư, thông tư liên tịch đã ban hành từ năm 2013 trở về trước để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật Đất đai và các nghị định quy định chi tiết thi hành luật; chỉ đạo, kiểm tra việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai theo thẩm quyền được giao trong Luật Đất đai và các nghị định quy định chi tiết thi hành luật của các địa phương. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai được giao trong Luật Đất đai của UBND các tỉnh, thành phải thực hiện ngay sau khi luật có hiệu lực thi hành.

Cũng tại chỉ thị này, Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức thi hành Luật Đất đai là một quá trình và phải được triển khai toàn diện, đồng bộ; trước mắt trong hai năm 2014 và 2015 phải tạo ra những chuyển biến rõ rệt trên các mặt. Đơn cử như rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai khi lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 - 2020); hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các tỉnh, thành đã được phê duyệt; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai khi lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 - 2020).

Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Theo đó, UBND các tỉnh, thành cần xác định danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua ngay sau khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành; kiên quyết thu hồi những diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê nhưng không đưa sử dụng, chậm đưa vào sử dụng, sử dụng không đúng mục đích theo quy định của Luật Đất đai.

DiaOcOnline.vn - Theo SGGP