Top

Phương án gỡ rối cho 63 dự án vướng đất nông nghiệp ở TPHCM

Cập nhật 18/03/2020 09:10

Từ năm 2015 đến nay, UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương cho 63 dự án nhà ở thương mại có nguồn gốc là đất nông nghiệp. Tuy nhiên, các dự án này đều gặp không ít vướng mắc về thủ tục pháp lý đầu tư.

Phương án gỡ rối cho 63 dự án vướng đất nông nghiệp ở TPHCM

Theo đó, Sở Xây dựng TPHCM đã hoàn chỉnh dự thảo về các nội dung gỡ khó khăn cho doanh nghiệp địa ốc trong thực hiện thủ tục xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố để báo cáo với Thủ tướng Chính phủ.

Đáng chú ý, trong các nội dung đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc thì nội dung xoay quanh về cách hiểu và vận dụng quy định quyền sử dụng đất ở hợp pháp khi thực hiện thủ tục công nhận chủ đầu tư nhận được sự quan tâm.

Cũng theo Sở Xây dựng thành phố, từ tháng 12/2015 đến nay, UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư đối với 63 dự án nhà ở thương mại có nguồn gốc đất được đền bù từ đất nông nghiệp hoặc đất chuyên dùng.

Trước những khó khăn về thủ tục pháp lý kéo dài, Sở Xây dựng thành phố đã kiến nghị phương án giải quyết gửi đến Thủ tướng xem xét. Trong đó, nêu ra vấn đề, đối với phần diện tích đất có nguồn gốc do đền bù từ đất nông nghiệp hoặc đất chuyên dùng mà nằm trong đồ án quy hoạch đã được duyệt và được cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng…thì cần coi đó là đất ở.

Nếu phương án được sự chấp thuận của Thủ tướng, đối với những dự án hết hiệu lực, kiến nghị cho UBND TPHCM thực hiện việc cấp lại thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Đối với những doanh nghiệp chưa được chấp thuận, tiếp tục thực các thủ tục theo hướng dẫn.

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng đưa ra kiến nghị, đối với 58 dự án nhà đầu tư sẽ thực hiện lại thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Đối với 5 dự án khác, trường hợp yêu cầu chủ đầu tư thực hiện lại thủ tục quyết định chủ trương đầu tư và công nhận chủ đầu tư thì phải hủy bỏ các quyết định thu hồi, giao đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất hoặc nhà nước phải hoàn trả lại nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư đã thực hiện.

Theo Sở Xây dựng thành phố, việc này sẽ phát sinh yêu cầu về bồi thường nhà nước hoặc khiếu nại của chủ đầu tư. Do đó, UBND TPHCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chủ đầu tư tiếp tục thực hiện hoàn tất các thủ tục đầu tư tiếp theo và triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Đối với những phần đất do Nhà nước quản lý xen cài trong dự án nhà ở, Sở Xây dựng kiến nghị sớm tháo gỡ theo hướng giảm bớt thủ tục hành chính. Trong đó, phần đất dưới 1.000 m2 sẽ giao cho chủ đầu tư. Đối với diện tích đất lớn hơn 1.000 m2 kiến nghị cho thực hiện hoán đổi với chủ đầu tư để có quỹ đất có diện tích tương đương.

Sở Xây dựng TPHCM cho biết thêm, dự thảo này đã được lấy ý kiến từ nhiều sở - ngành của TPHCM và đặc biệt dựa vào các góp ý trong buổi đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền TPHCM và doanh nghiệp BĐS hồi tháng 2 vừa qua.

Trước đó, UBND TPHCM đã cuộc họp với nhiều doanh nghiệp địa ốc trên địa bàn thành phố để cũng nhau xem xét những vướng mắc, thủ tục… trong việc thực hiện dự án. Từ đó, báo cáo, xin ý kiến của các bộ, ngành Trung ương hoặc Thủ tướng Chính phủ nhằm sớm tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp.

DiaOcOnline.vn – Theo Dân trí