Top

Đồng Nai: Cuối năm 2020 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất

Cập nhật 24/07/2020 08:34

Nếu không kịp phê duyệt quy hoạch sử dụng đất trong năm 2020 thì năm sau các dự án trên địa bàn tỉnh sẽ bị đình trệ, vì tỉnh không thể phê duyệt kế hoạch sử dụng đất.

Bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 cù lao Hiệp Hòa (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Đó là yêu cầu của Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh trong buổi làm việc với các sở ngành, địa phương về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện cho giai đoạn 2021-2030 mới đây.

Theo Sở TN&MT, hiện nay các địa phương đang cố gắng hoàn thành quy hoạch sử dụng đất để đầu tháng 10-2020 có thể trình Hội đồng thẩm định. Sau đó đến đầu tháng 12-2020, trình HĐND tỉnh thông qua.

Để chuẩn bị tốt cho công tác quy hoạch sử dụng đất, các địa phương cập nhật đầy đủ diện tích đất phát triển công nghiệp trong giai đoạn tới để có cơ sở triển khai khi được Chính phủ phê duyệt các khu công nghiệp. Đồng thời, các quy hoạch ngành đều phải lấy bản đồ nền từ Sở TN&MT để đồng nhất. Hiện nay, UBND cấp huyện đang tiến hành rà soát, tổng hợp toàn bộ những dự án đã được bổ sung, điều chỉnh quy hoạch của tất cả các ngành từ năm 2016 đến nay vào quy hoạch sử dụng đất để gửi Sở TN&MT. Sau đó, sẽ trình Hội đồng thẩm định làm cơ sở thẩm định phương án quy hoạch sử dụng đất.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đề nghị các huyện, thành phố chú ý rà soát lại các dự án nếu quá thời gian quy định chưa triển khai mà còn phù hợp quy hoạch thì bổ sung tiếp vào quy hoạch sử dụng đất, không phù hợp thì đưa ra khỏi quy hoạch.

“Các địa phương thực hiện quy hoạch sử dụng đất theo đúng tiến độ. Nếu chậm không kịp phê duyệt quy hoạch sử dụng đất trong năm 2020 thì năm sau các dự án trên địa bàn tỉnh sẽ bị đình trệ, vì tỉnh không thể phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021” - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh.

DiaOcOnline.vn – Theo PLO