Top

Huyện Mê Linh, Hà Nội: Nhiều dự án bỏ đất hoang

Cập nhật 20/03/2018 13:57

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (Sở KH-ĐT), trên địa bàn huyện Mê Linh hiện có 47 dự án xây dựng khu đô thị, nhà ở với tổng diện tích khoảng hơn 2.000ha. Hầu hết các dự án đều được phê duyệt ngay trước thời điểm Mê Linh được hợp nhất về Hà Nội. Tuy nhiên, giá đất tại Mê Linh tụt dốc nhanh chóng khi thị trường bất động sản bắt đầu trầm lắng, nhiều dự án rơi vào trạng thái mất thanh khoản do giá bất động sản giảm sâu trong thời gian dài.

Theo UBND huyện Mê Linh, nguyên nhân dẫn tới các dự án chậm tiến độ là sau khi huyện sáp nhập về Hà Nội, nhiều dự án phải điều chỉnh quy hoạch phân khu theo quy hoạch chung của thành phố. Việc thay đổi chính sách đền bù GPMB sau khi chuyển về Hà Nội so với Vĩnh Phúc khiến công tác GPMB khó khăn hơn.

Việc các dự án không triển khai hoặc triển khai chậm không chỉ ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp và dịch vụ của huyện Mê Linh mà còn gây ra nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Các dự án chậm triển khai còn làm lãng phí nguồn nguyên liệu sản xuất của nông dân và Nhà nước, không thu được các khoản thuế phải nộp từ các chủ đầu tư này.

Nhiều dự án ở Mê Linh để đất hoang

Để đảm bảo hiệu quả đầu tư vào địa bàn, trước hết, UBND huyện Mê Linh đề nghị thành phố yêu cầu các chủ đầu tư chưa điều chỉnh quy hoạch lập hồ sơ gửi thành phố phê duyệt và xem xét tạo cơ chế thuận lợi về chính sách GPMB đối với các dự án đang dở dang. Đối với các dự án mà nhà đầu tư cam kết triển khai, UBND huyện Mê Linh đề nghị thành phố yêu cầu chủ đầu tư xây dựng lại kế hoạch, chứng minh năng lực tài chính, cam kết tiến độ, bảo đảm thực hiện dự án để thành phố xem xét cho phép tiếp tục triển khai... Thời gian để nhà đầu tư thực hiện các công trình này chậm nhất là đến hết tháng 12/2017. Trường hợp đến hết thời hạn, nếu nhà đầu tư không thực hiện các yêu cầu nêu trên hoặc không đủ điều kiện để cho phép tiếp tục, UBND huyện sẽ báo cáo thành phố tiến hành các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án. Những dự án đã được thành phố cho phép cơ chế đặc thù về GPMB, huyện sẽ quyết tâm chỉ đạo GPMB sớm giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Khi có sự chỉ đạo của huyện mà các chủ đầu tư vẫn cố tình không triển khai thì sẽ sớm báo cáo thành phố có biện pháp xử lý dứt điểm.

Tại điểm i Điều 64, Luật Đất đai năm 2013 ghi rõ: Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Dư luận cũng như người dân Mê Linh đang trông chờ vào những biện pháp mạnh, kịp thời của cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền để hàng nghìn héc ta đất khu vực này nhanh chóng được đưa vào sử dụng đúng mục đích. 


DiaOcOnline.vn - Theo Doanh nhgiệp VN

Từ khóa: