Top

Hà Nội chốt khung giá đất, nâng phí trông giữ xe

Cập nhật 05/12/2013 14:26

Khung giá đất tại Hà Nội tối đa là 81 triệu đồng/m2 vẫn được giữ nguyên từ 4 năm nay.

Chiều ngày 4/12, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua bảng giá đất 2014 do UBND thành phố xây dựng và đệ trình.

Theo đó, bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn Hà Nội vẫn được giữ nguyên so với bản dự thảo của UBDN thành phố. Đất nông nghiệp giữ nguyên khung giá như năm 2013 với mức trần theo khung giá của Chính phủ là 105.000 đồng/m2.

Đối với giá đất ở tại các quận nội thành, sau khi đã có điều chỉnh và bổ sung một số tuyến phố, giá đất ở có mức tối thiểu là 3.456.000 đồng/m2 (Dương Nội, Hà Đông), mức tối đa là 81 triệu đồng/m2, áp dụng với các tuyến phố như Hàng Ngang, Hàng Đào, Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm). Mức tối đa này được giữ nguyên từ 4 năm nay.

Giá đất ở tại các thị trấn quận, huyện, thị xã, khu vực giáp ranh và khu vực nông thôn có mức tối thiểu dao động từ 400.000 đồng/m2 đến 1.155.000 đồng/m2, mức giá tối đa dao động từ 2,2 triệu đồng/m2 đến 32 triệu đồng/m2.

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp được UBND thành phố đề xuất mức tối thiểu từ 280.000 đồng/m2, tối đa là 47 triệu đồng/m2.

Sau khi bảng giá đất được thông qua, Hội đồng nhân dân thành phố giao UBND Hà Nội có trách nhiệm bổ sung giá đất của các đường phố mới đặt tên đã được Hội đồng nhân dân thông qua tại kỳ họp này, hoàn chỉnh bảng giá đất cụ thể và công bố, để áp dụng từ ngày 1/1/2014 trên địa bàn thành phố theo quy định.

Mọi trường hợp điều chỉnh giá đất thuộc thẩm quyền tại một số vị trí đất, một số khu vực đất, loại đất trong năm theo quy định của Nghị định số 69/2009 thì UBND thành phố xây dựng phương án điều chỉnh, chủ động quyết định đối với những phương án điều chỉnh giá các loại đất tăng hoặc giảm đến 20% so với giá công bố đầu năm; trình xin ý kiến thường trực Hội đồng nhân dân thành phố trước khi quyết định đối với những phương án còn lại và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Cũng trong chiều 4/12, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí.

Theo đó, kể từ ngày 14/12/2013, mức thu phí gửi xe đạp (kể cả xe đạp điện) bên ngoài các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại ban ngày tăng từ 1.000 đồng lên 2.000 đồng/lượt, ban đêm từ 2.000 đồng lên 3.000 đồng/lượt, cả ngày và đêm là 4.000 đồng/lượt.

Mức thu phí với xe máy (ngoài các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại) ban ngày đã tăng từ 2.000 đồng lên 3.000 đồng/lượt, ban đêm từ 3.000 lên 5.000 đồng/lượt.

Đối với xe máy gửi theo tháng tăng từ 45.000 đồng lên 70.000 đồng. Xe đạp, xe máy gửi bên trong các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại áp dụng mức thu như sau: Phí trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện): ban ngày 2.000 đồng/xe/lượt; ban đêm 3.000 đồng/xe/lượt; cả ngày và đêm 4.000 đồng/xe/lượt; theo tháng 40.000 đồng/xe/tháng.

Phí trông giữ xe máy ban ngày 5.000 đồng/xe/lượt; ban đêm 6.000 đồng/xe/lượt; cả ngày và đêm 10.000 đồng/xe/lượt; theo tháng 100.000 đồng/xe/tháng.

DiaOcOnline.vn - Theo Vneconomy