Top

Hà Nội điều chỉnh giá thu hồi đất 8 dự án

Cập nhật 03/12/2013 09:05

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt điều chỉnh giá đất để làm căn cứ bồi thường thu hồi đất thực hiện 8 dự án trên địa bàn huyện Thanh Trì.


8 dự án TP. Hà Nội dự định thực hiện trên địa bàn huyện Thanh Trì bao gồm Dự án đường nối Pháp Vân tới khu đấu giá quyền sử dụng đất Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp; Dự án xây dựng đường nối Tứ Hiệp với đường Ngũ Hiệp; Dự án đường vào phía Đông khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An; Dự án cải tạo đường liên xã Vĩnh Quỳnh - Đại Áng; Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư tại xã Ngọc Hồi; Dự án Xây dựng trường PTTH Nguyễn Quốc Trịnh tại xã Đại Áng; Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư xã Tứ Hiệp và Dự án Trụ sở UBND xã Tân Triều.

Theo quyết định của UBND Thành phố, các thửa đất phải giải phóng mặt bằng sẽ được xác định theo Quyết định 51, ngày 28/12/2012 của UBND Thành phố, nhân với hệ số điều chỉnh K=1,3.

DiaOcOnline.vn - Theo Đầu Tư Chứng Khoán