Top

Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng 2017

Cập nhật 06/03/2017 15:23

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 79/2017 công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.


Quyết định này hướng dẫn nội dung của Nghị định 32/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đồng thời thay thế Quyết định số 957/2009 công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Chi phí quản lý dự án bao gồm: tiền lương của cán bộ quản lý dự án, tiền công của người lao động trả theo hợp đồng, các khoản phụ cấp nước, tiền thưởng, phúc lợi tập thể, các khoản đóng góp (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và các khoản trích nộp khác theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân được hưởng lương theo dự án), ứng dụng khoa học công nghệ, thanh toán dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng phẩm, công tác phí, thuê mướn, mua sắm tài sản phục vụ quản lý dự án, chi phí khác…


DiaOcOnline.vn - Theo Đầu tư Bất động sản

Từ khóa: