Top

Phê duyệt Quy hoạch 1/2.000 phân khu 1, 2, 3 - Khu đô thị Hiệp Phước

Cập nhật 25/10/2016 09:34

UBND TP. HCM vừa duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu 1, Phân khu 2 và Phân khu 3 - Khu đô thị Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè.


Theo đó, Phân khu 1 có tổng diện tích 347,98 ha, có phía Đông giáp Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 1 và giai đoạn 2, phía Tây giáp rạch Bà Rùa - tỉnh Long An, phía Nam giáp đường điện cao thế (đường quy hoạch N14-N15) và Phân khu 2, phía Bắc giáp sông Đồng Điền.

Phân khu 2 có tổng diện tích 294,56 ha, có phía Đông giáp Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2 và giai đoạn 3, phía Tây giáp sông Ba Dòng - tỉnh Long An, phía Nam giáp rạch Bàu Le, sông Ba Dòng - Phân khu 3 và Phân khu 4, phía Bắc giáp đường điện cao thế (đường quy hoạch N14-N15) và Phân khu 1.

Phân khu 3 có tổng diện tích 233,99 ha, có phía Đông giáp rạch Bàu Le - Phân khu 2, phía Tây giáp sông Ba Dòng - tỉnh Long An, phía Nam sông Ba Dòng - Phân khu 4, phía Bắc giáp rạch nhánh - tỉnh Long An.

DiaOcOnline.vn - Theo Đầu tư Bất động sản