Top

Gần 50% doanh nghiệp xây dựng dự báo khó khăn hơn trong quý 2

Cập nhật 30/03/2020 10:04

Kết quả điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh ngành xây dựng quý 1.2020 do Tổng cục Thống kê thực hiện cho thấy nhiều doanh nghiệp nhận định không khả quan.

Công trình xây dựng một cao ốc ở Hà Nội - ảnh: Ngọc Thắng

Có hơn 6.600 doanh nghiệp được chọn mẫu để khảo sát và có 89% doanh nghiệp tham gia trả lời trong kỳ điều tra này. Hiện nay, tình hình diễn biến của dịch bệnh ngày càng phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khu vực doanh nghiệp. Theo đó, 52,5% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trong quý 1.2020 giữ ổn định và tốt hơn, 47,5% nhận định khó khăn hơn so với quý 4.2019.

Dự báo hoạt động trong quý 2 tới có 53,1% đơn vị cho rằng giữ ổn định và tốt hơn trong khi 46,9% trả lời sẽ khó khăn hơn. Bên cạnh đó, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 1.2020 cho thấy có 20,9% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý đầu năm nay tốt hơn quý 4.2019; 42% số công ty đánh giá gặp khó khăn và 37,1% cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định. Dự kiến quý 2 năm nay so với quý đầu năm thì có 38,8% số công ty đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 25,9% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 35,3% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

DiaOcOnline.vn – Theo Thanh niên