Top

Đà Nẵng đề nghị TƯ bố trí 500 tỉ đồng để khởi công cảng Liên Chiểu năm 2019

Cập nhật 16/10/2018 09:57

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi Thủ tướng, Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội đề nghị trước mắt bố trí 500 tỷ đồng từ nguồn 10% dự phòng giai đoạn 2016-2020 của cả nước để khởi công và thực hiện dự án cảng Liên Chiểu trong giai đoạn 2019-2020

Ủng hộ Đà Nẵng làm cơ quan chủ quản dự án


Chiều 15/10, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ trong ngày 12/10 đã có liên tiếp 03 Công văn số 7861/UBND-SKHĐTgửi các Bộ KH-ĐT, Tài chính, GTVT, Xây dựng; Công văn số 7862/UBND-SKHĐT gửi Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội; Công văn số 7863/UBND-SKHĐT gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng phần cơ sở hạ tầng dùng chung bến cảng Liên Chiểu (TP Đà Nẵng).

Quy hoạch chi tiết xây dựng cảng Liên Chiểu tỉ lệ 1/2000

Theo đó, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về đầu tư xây dựng dự án cảng Liên Chiểu (theo Thông báo số 373/TB-VPCP ngày 25/9 của Văn phòng Chính phủ), các Bộ, ngành đã triển khai thực hiện và có ý kiến phải hồi đối với Báo cáo Thẩm định nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu – Phần cơ sở hạ tầng dùng chung.

Cụ thể, tại Công văn 22521/BXD-HĐXD ngày 10/10, Bộ Xây dựng có ý kiến: “Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án, Bộ Xây dựng ủng hộ UBND TP Đà Nẵng là Cơ quan chủ quản đầu tư dự án và sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND TP Đà Nẵng trong quá trình triển khai thực hiện dự án“.

Tại Công văn 12449/BTC-ĐT ngày 11/10, Bộ Tài chính khẳng định việc đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu dần thay thế cho cảng Tiên Sa là cần thiết và cấp bách. Đồng thời Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ GTVT phối hợp với UBND TP Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét việc giao UBND TP Đà Nẵng là cơ quan chủ quản đầu tư dự án theo đúng quy định.

Quy mô và nguồn vốn đầu tư

Về quy mô đầu tư dự án, UBND TP Đà Nẵng kiến nghị xây dựng phần cơ sở hạ tầng dùng chung cho 02 bến với tổng mức đầu tư 3.426,3 tỉ đồng; gồm các hạng mục như kè chắn sóng, đê chắn sóng, luồng tàu, giao thông kết nối cảng, hạ tầng kỹ thuật kết nối (điện, nước, thông tin liên lạc…). Theo Bộ Xây dựng: “Hiện nay, sơ bộ tổng mức đầu tư được lập với cơ cấu tổng mức đầu tư phù hợp các quy định hiện hành“.

Về nguồn vốn đầu tư, Bộ Tài chính đề nghị Bộ GTVT phối hợp với UBND TP Đà Nẵng xác định cụ thể số vốn cần bố trí thực hiện dự án trong giai đoạn đến năm 2020 và làm việc với Bộ KH-ĐT báo cáo cấp thẩm quyền xem xét bố trí từ nguồn 10% dự phòng trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của cả nước để có nguồn vốn khởi công dự án trong năm 2019.

Đối với số vốn còn lại cần bố trí để hoàn thành dự án, Bộ Tài chính đề nghị UBND TP Đà Nẵng kiến nghị Bộ KH-ĐT tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền bố trí vốn cho dự án trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 để thực hiện.

Đây cũng là đề nghị của Bộ GTVT tại Công văn số 11575/BGTVT-KHĐT ngày 12/10 gửi Thủ tướng Chính phủ, sau khi khẳng định: “Theo kế quả thẩm định của Bộ KH-ĐT và Bộ Tài chính, Bộ GTVT kiến nghị sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư dự án“.

Trong khi đó tại Công văn 7224/BKHĐT-KCHTĐT ngày 11/10, Bộ KH-ĐT nêu: “Để có cơ sở xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nguồn vốn ngân sách TƯ hỗ trợ thực hiện đầu tư dự án, trong trường hợp được giao làm cơ quan chủ quản đầu tư dự án, đề nghị UBND TP Đà Nẵng xác định lại cơ cấu nguồn vốn và mức vốn đề nghị hỗ trợ, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách TƯ và tiến độ dự kiến triển khai đầu tư trong thời gian còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn sau năm 2020”.

Đề nghị TƯ bố trí trước mắt 500 tỉ đồng

Trên cơ sở ý kiến nêu trên của các Bộ KH-ĐT, Tài chính, Xây dựng, GTVT, để khẩn trương triển khai và đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại các Công văn ngày 12/10 gửi Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Ngân sách – Quốc hội, UBND TP Đà Nẵng đã nêu một số kiến nghị.

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Ngân sách – Quốc hội trước mắt quan tâm, bố trí 500 tỷ đồng từ nguồn 10% dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của cả nước theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để khởi công và triển khai thực hiện dự án trong giai đoạn 2019-2020.

Đối với số vốn còn lại để hoàn thành dự án theo quy mô được duyệt, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Ngân sách – Quốc hội chỉ đạo, tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền bố trí vốn cho dự án trong quá trình xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

DiaOcOnline.vn - Theo Infonet