Top

4 ngân hàng lớn nhất đã giảm lãi suất cho vay

Cập nhật 22/02/2012 11:40

Agribank công bố giảm lãi suất cho vay 1-1,5%/năm, cùng với BIDV, Vietcombank và VietinBank đã giảm trước đó.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) cho biết, từ ngày 22/2, Agribank đồng loạt giảm lãi suất cho vay bằng VND với mức giảm bình quân từ 1,0% - 1,5%/năm đối với mọi đối tượng khách hàng vay vốn.

Đối với lãi suất cho vay ngắn hạn cụ thể như sau: Chi phí sản xuất nông - lâm - ngư - diêm nghiệp đối với hộ sản xuất, lãi suất cho vay thấp nhất 15,5%/năm; chi phí sản xuất, thu mua, chế biến, xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm và chi phí sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa khác, lãi suất thấp nhất 14,5%/năm.

Chi phí sản xuất, thu mua, chế biến hàng nông sản thực phẩm tiêu dùng trong nước, chi phí cung ứng vật tư, dịch vụ kỹ thuật cho sản xuất nông - lâm - ngư - diêm nghiệp, lãi suất thấp nhất 16,5%/năm; chi phí sản xuất kinh doanh đối với các ngành nghề khác là 17%/năm.

Đối với lãi suất cho vay trung hạn, lãi suất cho vay thấp nhất từ 17-18,5%/năm; dài hạn là 19%/năm; đối với lĩnh vực phi sản xuất, lãi suất cho vay thấp nhất cũng là 19%/năm.

Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch hội đồng thành viên Agribank, 4 ngân hàng lớn là BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank chiếm khoảng từ 55-60% thị phần, cho vay chủ yếu các tập đoàn kinh tế lớn. 4 ngân hàng cùng giảm lãi suất chắc chắn mặt bằng lãi suất sẽ giảm.

Ông Bảo cho biết thêm, tổng số vốn cho vay tăng thêm trong năm 2012 của Agribank khoảng 54.000 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2011. Như vậy, Agribank có thể thuộc ngân hàng nhóm 1, được giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cao nhất.

Trong đó, cho vay ngắn hạn tăng thêm trong năm 2012 là khoảng 44.000 tỷ đồng phục vụ chi phí sản xuất - kinh doanh; vốn trung, dài hạn tăng thêm 10.000 tỷ đồng, tập trung vào đầu tư các nhà máy sản xuất, chế biến nông thủy sản, chăn nuôi với công nghệ cao; chương trình cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản; cho vay kinh tế trang trại và hộ sản xuất.

Agribank dự kiến tổng dư nợ cho vay tăng trưởng khoảng 10% so với năm 2011. Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn tăng 15% - 18%; chiếm tỷ trọng hơn 70%/tổng dư nợ cho vay nền kinh tế. Ngân hàng sẽ giảm dư nợ và tỷ trọng cho vay phi sản xuất (đối với lĩnh vực bất động sản và cho vay tiêu dùng), tập trung chủ yếu vào cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đến 31/12/2011 của Agribank là 443.476 tỷ đồng, (tăng 7%) so với năm 2010. Dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn là 301.608 tỷ đồng, chiếm 68,01%/tổng dư nợ cho vay nền kinh tế và tăng 39.341 tỷ đồng, tương ứng 15% so với đầu năm.

DiaOcOnline.vn - Theo DVT