Top

TP.HCM tăng cường kiểm tra việc cấp phép chung cư mini

Cập nhật 04/01/2024 10:46

UBND TP.HCM vừa có ý kiến chỉ đạo về tăng cường kiểm soát công tác cấp phép xây dựng đối với loại hình chung cư mini.

Một chung cư mini có rất nhiều phòng ở tại TP.HCM. Ảnh: Q.HUY

UBND TP.HCM vừa có ý kiến chỉ đạo về tăng cường kiểm soát công tác cấp phép xây dựng đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ của hộ gia đình, cá nhân; cơ sở dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao (thường gọi là chung cư mini).

Theo đó, UBND TP giao các cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung Công văn 5400 của Bộ Xây dựng (ngày 27-11-2023) về tăng cường kiểm soát công tác cấp phép xây dựng đối với loại hình chung cư mini để triển khai thực hiện theo thẩm quyền.

UBND TP giao Sở Xây dựng TP đối chiếu các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng và UBND TP liên quan công tác quản lý nhà nước đối với loại hình nhà ở này; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để nghiên cứu đề xuất, trình chủ tịch UBND TP ban hành giải pháp tăng cường kiểm soát công tác thẩm định, cấp phép xây dựng và quản lý sau cấp phép đối với các loại hình công trình nêu trên.

Theo Văn bản 5400, Bộ Xây dựng cho biết khi xem xét cấp phép xây dựng, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cần kiểm soát chặt chẽ về các điều kiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 41 Nghị định 15/2021 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 12 Nghị định 35/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Khoản 12 Điều 12 Nghị định 35/2023 xác định điều kiện phù hợp với quy hoạch trong một số trường hợp.

Thứ nhất: Đối với khu vực đã có quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng phải phù hợp với quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành. Thứ hai: Đối với khu vực chưa có quy hoạch xây dựng thì quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác có liên quan hoặc thiết kế đô thị hoặc quy chế quản lý kiến trúc, hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận về vị trí và tổng mặt bằng là cơ sở để xem xét cấp phép xây dựng.

Đồng thời, bộ cũng yêu cầu tuân thủ trình tự, nội dung xem xét cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 54 Nghị định 15/2021, trong đó cần tập trung rà soát, xem xét các yêu cầu về PCCC theo quy định.

Về quản lý trật tự xây dựng, các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo quản lý trật tự xây dựng, tuân thủ theo giấy phép xây dựng được cấp. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng xin phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đơn thuần nhưng sau khi xây dựng hoàn thành thực hiện bán hoặc cho thuê theo hình thức nhà nhiều tầng, nhiều căn hộ.

Việc quản lý các công trình nhà ở riêng lẻ chuyển đổi công năng cần thực hiện theo quy định, chỉ cấp phép kinh doanh hoạt động khi công trình đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC và pháp luật có liên quan.

DiaOcOnline.vn – Theo PLO