Top

Sẽ có chỉ số riêng cho thị trường bất động sản

Cập nhật 29/06/2014 07:31

Bộ Xây dựng vừa có đề xuất Chính phủ nên tổ chức nghiên cứu và xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá thị trường bất động sản thống nhất.

Các chỉ tiêu này sẽ gồm chỉ số giá bất động sản; chỉ số đánh giá thị trường bất động sản một cách khoa học và tin cậy nhằm đánh giá và dự báo đúng tình hình thị trường bất động sản.

Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, Chính phủ sẽ quy định trách nhiệm cung cấp thông tin về dự án bất động sản, tiến độ thực hiện, tình hình giao dịch của các chủ đầu tư, các sàn giao dịch bất động sản, các văn phòng công chứng tới các cơ quan quản lý nhà nước về thị trường bất động sản các cấp.

Ảnh minh họa

Đồng thời cũng quy định việc công khai thông tin về quy hoạch, khung giá đất, kế hoạch triển khai các dự án bất động sản của các cơ quan quản lý nhà nước về thị trường bất động sản ở địa phương.

Ngoài ra, quan điểm của Bộ Xây dựng là cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản.

Theo đó, sẽ thực hiện quản lý, điều tiết thị trường bất động sản thống nhất từ Trung ương đến địa phương, thông qua việc lập, chấp thuận và phê duyệt quy hoạch phát triển đô thị, kế hoạch phát triển các loại hàng hóa bất động sản, bảo đảm cơ cấu hàng hóa bất động sản phù hợp với nhu cầu của thị trường, cân đối cung - cầu.

Cải cách thủ tục hành chính về đầu tư, lập quy hoạch, phê duyệt dự án và thủ tục liên quan đến đất đai đối với dự án đầu tư kinh doanh bất động sản theo hướng giảm bớt các thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian phê duyệt dự án;

Công khai các thủ tục dịch vụ công liên quan đến việc đăng ký, xác lập quyền sở hữu, chuyển dịch sở hữu, mua bán bất động sản, sao lục hồ sơ bất động sản, giao đất, cho thuê đất. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát việc thực thi pháp luật trong đầu tư, giao dịch trên thị trường bất động sản.

DiaOcOnline.vn - Theo VnMedia