Top

Người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam, chủ yếu tập trung ở Hà Nội, TP.HCM

Cập nhật 19/06/2023 14:30

Người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam gồm nhiều quốc tịch, như Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Mỹ…tập trung chủ yếu tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Bình Dương.Sáng 19/6, bắt đầu đợt 2, kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Báo cáo giải trình tiếp thu các ý kiến thảo luận trước đó liên quan đến vấn đề sở hữu nhà ở, Bộ Xây dựng cho biết, lần sửa đổi này sẽ quy định rõ quyền sở hữu nhà ở của cá nhân nước ngoài không gắn với quyền sử dụng đất, phù hợp với quy định tại Điều 5 của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Cơ quan soạn thảo cũng khẳng định, sẽ rà soát tính thống nhất giữa quy định về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho phù hợp với Luật Đất đai 2013. Đồng thời làm rõ quyền sở hữu nhà ở của cá nhân nước ngoài có gắn với quyền sử dụng đất hay không.

Cũng liên quan đến vấn đề này, có ý kiến đề nghị quy định chặt chẽ điều kiện được phép nhập cảnh vào Việt Nam đối với cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam và bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Giải trình, cơ quan chủ trì soạn thảo khẳng định, quy định về việc cho phép người nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam không mới, nội dung này kế thừa từ Nghị quyết số 19/2008/QH12 và Luật Nhà ở 2014.

Tổng hợp báo cáo từ của các địa phương cho thấy, đến nay, trên cả nước đã có 3.533 tổ chức, cá nhân nước ngoài (236 tổ chức, 3.197 cá nhân) đã mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận vẫn thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép mua nhà ở tại các dự án theo quy định.

Về đối tượng người nước ngoài gồm nhiều quốc tịch, như Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Mỹ, Úc, Nhật Bản… Trong đó, tập trung chủ yếu tại các tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Bình Dương...

Về điều kiện được mua và sở hữu nhà ở, dự thảo đã quy định rõ là phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam; tuân thủ đúng các quy định về lưu trú, nhập cảnh vào Việt Nam theo Luật Xuất nhập cảnh và lưu trú, quá cảnh.

Dự thảo Luật cũng đã quy định rõ các đối tượng được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam, trong đó có trường hợp đối tượng là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở tại Việt Nam hoặc đang hoạt động tại Việt Nam.

Theo Bộ Xây dựng, quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài sinh sống và đầu tư làm việc tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị quy định chặt chẽ theo hướng phải là người nước ngoài có quốc tịch Việt Nam mới được sở hữu nhà ở. Giải trình, cơ quan soạn thảo cho rằng, đây là chính sách nhằm khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời phù hợp với chủ trương hội nhập quốc tế. Vì thế, không nên thu hẹp phạm vi đối tượng.

Bộ xây dựng cũng cho rằng, không cần thiết quy định người nước ngoài phải mua nhà thông qua tổ chức trung gian, vì dự thảo đã đưa ra những quy định cụ thể, chặt chẽ.

DiaOcOnline.vn – Theo Tiền phong