Top

Người nghèo được giảm 60% tiền thuê nhà ở

Cập nhật 30/09/2013 11:14

Từ ngày 5/11/2013, các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, người khuyết tật, người già cô đơn khi thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước sẽ được miễn, giảm 60%.

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 14/2013/TT-BXD tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Thông tư nêu rõ, đối với các đối tượng thuộc hộ nghèo hoặc người khuyết tật hoặc người già cô đơn thì được hưởng mức miễn, giảm tiền thuê nhà ở là 60% số tiền thuê phải nộp.

Bên cạnh đó, trường hợp thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước thì hợp đồng thuê có thời hạn là 05 năm; Đối với trường hợp thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước thì hợp đồng thuê mua có thời hạn tối thiểu là 10 năm.

Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể, các quy định về quản lý cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước nêu trong các văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà khác với quy định của Thông tư này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.


DiaOcOnline.vn - Theo Trí thức trẻ